Atmos Laddomat 22

 
 
Dostupnost Skladem v Liberci
Běžná cena 13 800 Kč
Ušetříte 1 810 Kč (–13 %)
Cena 9 909,09 Kč bez DPH
11 990 Kč    
Kód produktu LADDOMAT 22 B
Značka Atmos
Kategorie Topení
 

ZAPOJENÍ Laddomat 22 se vždy zapojuje ve vertikální poloze podle nákresů. Laddomat 22 umístěte do blízkosti kotle a v úrovni zpátečky do kotle. Potrubí v systému zapojení by mělo být co nejkratší a s nejmenším počtem ohybů. Systém musí být proveden tak, aby v žádné jeho části nevznikaly vzduchové kapsy. Trubka od vrchní části kotle směrem dolů k Laddomatu 22 má mít co možná největší průměr. To zajistí malou rychlost proudění a ideální vyloučení vzduchu, který se uvolňuje v kotli směrem do expanze nebo odvzdušnění. Pro napouštění topného systému používejte zásadně spodních přípojek na akumulačních nádržích nebo kotli.

ODVZDUŠNĚNÍ Vzduch v topném systému je v devíti případech z  deseti příčinou všech poruch. Aby systém fungoval, musí být trubky taženy tak, aby vzduch odcházel samovolně ze systému. Vyšší místa v systému musí být opatřena odvzdušněním. Různé druhy vody mají různou schopnost vázat vzduch, který se uvolňuje při zahřátí kotle. Viz zvláštní instrukce „Důležité při spuštění“.

EXPANZNÍ NÁDOBA Jestli že přes všechna opatření dojde k poruchám funkce souvisejícími se zavzdušněním, je potřeba zkontrolovat: Expanzní nádobu, aby měla dostatečný objem.
- u otevřené expanze musí objem tvořit minimálně
 5 - 10 % celkového objemu vody v topném systému.
- u tlakové expanze musí být objem minimálně 10 - 20 % celkového objemu vody v topném systému.
S přihlédnutím k danému systému a doporučením výrobce je třeba každý systém posuzovat zvlášť.

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ Čerpadlo Laddomatu 22 se zapojí tak, aby se rozběhlo krátce po zátopu a zastavilo krátce po vyhoření paliva, pro minimalizování ztrát v klidovém režimu. Viz návod k obsluze. Některé kotle mají vestavěný spalinový termostat, kterým můžeme řídit oběhové čerpadlo na Laddomatu 22. To je ideální při zapojení kotle s akumulačními nádržemi. U kotlů zapojených bez akumulačních nádrží použijeme pro spínání čerpadla na Laddomatu 22 příložný termostat umístěný na výstupu z kotle nebo termostat pro čerpadlo zabudovaný v kotli (70 - 80°C).

DIMENZOVÁNÍ Při výkonech kotle do 35 kW má být průměr trubky oběhové smyčky horní části kotle (stoupačka) a spodní část kotle (zpátečka) minimálně R 25 nebo Cu 28. Při výkonech 35 - 50 kW se používá minimálně
 R 32, Cu 35 nebo větší. Při výkonech nad 50 kW se používá minimálně
 R 40 nebo Cu 42. Pří výkonu 100 (120) kW se používá minimálně
 R 50 nebo Cu 54. V případě zvláštních požadavků na samotížnou cirkulaci se průměr trubek navrhuje podle těchto požadavků.

VLOŽENÝ TERMOSTAT (termopatrona) Vložená termostatická patrona je jako náhradní díl a je nutné ji vyměnit, pokud byla pravidelně vystavena vysokým teplotám okolo nebo nad bodem varu. Číslo je zobrazeno na tělese. Číslo Teplota otevření 1456* 78°C Používá se při běžném provozu  (osazen z výroby) od roku 2013 8719* 72°C Používá se při spuštění do provozu a při velkých výkonech kotlů.  (náhradní v balení), osazen z výroby v provedení do konce roku 2012. 1467 83°C 8222 87°C * Je součástí dodávky

Laddomat 22 má za úkol:
- Zajistit, aby kotel po zátopu rychle dosáhl provozní teplotu.
- Nabíjet akumulační nádrže na vysokou teplotu s nízkou rychlostí proudění k dosažení optimálního rozvrstvení v nádrži.
- Po ukončení topení převést zbývající teplo z kotle do nádrže.
- Při přerušení dodávky el. proudu a zastavení oběhového čerpadla odvést částečně přebytečné teplo přes zpětnou klapku z kotle do nádrže nebo systému samotížným oběhem.

Hmotnost 9 kg