Slokov PYRO THERM 25 zplyňovací kotel - Emisní třída 5.

 
  • 1 z 4
 

Není skladem ! Přijímáme objednávky / rezervace - výroba únor 2022 = poslední volné kousky !

Dostupnost Ve výrobě v případě zájmu objednejte děláme rezervace ve výrobě
Cena 52 819,01 Kč bez DPH
63 911 Kč    
Kód produktu PYRO THERM 25
Značka Slokov
Kategorie Kotlíková dotace
 

Použití kotle, palivo

   Ocelové teplovodní kotle PYRO THERM jsou zdrojem tepla vhodným pro vytápění bytů, rodinných domků, provozoven a obdobných objektů s tepelnou ztrátou 15-30 kW. Otopný systém může být s otevřenou nebo tlakovou expanzní nádobou, samotížným nebo nuceným oběhem otopné vody, s maximálním přetlakem 200 kPa.

   Kotle PYRO THERM jsou určeny pro spalování suchého dřeva, s maximální vlhkostí do 20%, tj. přířezů z kulatiny do pr. 100 mm a délky 330mm popřípadě 500mm (podle velikosti kotle), resp. štípané dříví s kůrou nebo bez kůry. Výrobce doporučuje palivo ukládat do přikládací šachty podélně, aby docházelo k plynulému odhořívání a sesuvu paliva. Při použití tzv. „netvarů“, je nutný zvýšený dohled obsluhy. Dobrá funkce je podmíněna kromě odborné instalace také potřebným komínovým tahem a správnou obsluhou.

Popis kotle

   Kotel je svařen z ocelových plechů. Vnitřní prostor je rozdělen na přikládací šachtu, spalovací komoru a výměník, kterým proudí spaliny ke kouřovému hrdlu. Přikládací šachta je v horní části kotle, dno přikládací šachty tvoří tryska, která směřuje plamen dolů do spalovací komory. Tryskou je do plamene přiváděn sekundární vzduch pro zajištění dokonalého spalování. Ze spalovací komory proudí spaliny přes trubkový výměník a ventilátor do komína. 
Pro snadné přikládání paliva má kotel velké přikládací dvířka, která při otevření automaticky otvírají spalinový průduch. Ten zajišťuje odsávání spalin z prostoru kolem dvířek během přikládání. Při otevření dvířek se navíc otáčky ventilátoru zvýší na maximum, takže je téměř všechen kouř uvolňující se při přikládání odsáván do komína.

Popis Jednotka Hodnota
třída kotle dle ČSN EN 303-5    5
třída energetické účinnosti  
předepsané palivo    A-suché dřevo
jmenov. výkon kotle  kW  25
účinnost kotle  %  89,7
hmotnost kotle  kg  375
průměr odtahového hrdla mm   160
vstup a výstup vody    G1 1/2"
nejvyšší pracovní přetlak bar  2
předepsaný tah komína Pa   16
max. provozní teplota  °C  90
min. teplota vratné vody  °C  60
objem palivové šachty l  105
spotřeba paliva při jmen. výkonu  kg/hod.  6,5

 

Hlavní rozměry kotle 

PYRO THERM 25 Jednotka Hodnota
A - výška kotle  mm 1185
B - hloubka kotle  mm 1130
C - šířka kotle  mm 680
D - výška osy kouřovodu  mm 950
E - hloubka přikládací šachty  mm 600
průměr kouřového hrdla (vnější)  mm 160
Hmotnost 375 kg