Slokov PYRO THERM 20 zplyňovací kotel - Emisní třída 5 EKODESIGN

 
  • 1 z 4
 

Skladem poslední kusy !

Dostupnost Skladem - externí sklad
Cena 47 894,21 Kč bez DPH
57 952 Kč    
Kód produktu PYRO THERM 20
Značka Slokov
Kategorie Kotlíková dotace
 

Použití kotle, palivo


   Ocelový teplovodní kotel PYRO THERM je zdrojem tepla vhodný pro vytápění bytů, rodinných domků, provozoven a obdobných objektů s tepelnou ztrátou 15-30 kW. Otopný systém může být s otevřenou nebo tlakovou expanzní nádobou, samotížným nebo nuceným oběhem otopné vody, s maximálním přetlakem 200 kPa. Kotel VARIANT SL D je určen pro spalování suchého dřeva, s maximální vlhkostí 20%, tj. přířezů z kulatiny do pr. 100 mm a délky 330mm popřípadě 500mm (podle velikosti kotle), resp. štípané dříví s kůrou nebo bez kůry. Výrobce doporučuje palivo ukládat do přikládací šachty rovnoběžně s tryskou, aby docházelo k plynulému odhořívání a sesuvu paliva. Při použití tzv. „netvarů“, je nutný zvýšený dohled obsluhy.
Dobrá funkce je podmíněna kromě odborné instalace také potřebným komínovým tahem a správnou obsluhou.

Popis kotle


   Kotel je svařen z ocelových plechů. Vnitřní prostor je rozdělen na přikládací šachtu, spalovací komoru a výměník, kterým proudí spaliny ke kouřovému hrdlu. Přikládací šachta je v horní části kotle, dno přikládací šachty tvoří tryska, která směřuje plamen dolů do spalovací komory. Tryskou je do plamene přiváděn sekundární vzduch pro zajištění dokonalého spalování. Ze spalovací komory proudí spaliny přes trubkový výměník a ventilátor do komína. 
Pro snadné přikládání paliva má kotel velké přikládací dvířka, která při otevření automaticky otvírají spalinový průduch. Ten zajišťuje odsávání spalin z prostoru kolem dvířek během přikládání. Při otevření dvířek se navíc otáčky ventilátoru zvýší na maximum, takže je téměř všechen kouř uvolňující se při přikládání odsáván do komína.

Popis Jednotka Hodnota
třída kotle dle ČSN EN 303-5    5
třída energetické účinnosti  
předepsané palivo    A - suché dřevo
jmenov. výkon kotle  kW 20
účinnost kotle  %  89
hmotnost kotle  kg  325
průměr odtahového hrdla mm   160
vstup a výstup vody    G1 1/2"
nejvyšší pracovní přetlak bar  2
předepsaný tah komína Pa   18
max. provozní teplota  °C  90
min. teplota vratné vody  °C  60
objem palivové šachty l  70
spotřeba paliva při jmen. výkonu  kg/hod.  5,0
 
 
 

Hlavní rozměry kotle 

 

PYRO THERM 20 Jednotka Hodnota
A - výška kotle  mm 1185
B - hloubka kotle  mm 930
C - šířka kotle  mm 680
D - výška osy kouřovodu  mm 950
E - hloubka přikládací šachty  mm 400
průměr kouřového hrdla (vnější)  mm 160
 
 
 
Hmotnost 325 kg