Atoma KTP 30 TUV teplovodní kotel s ohřevem teplé vody

 
 

Emisní třída I.

Dostupnost Na dotaz
Běžná cena 46 452 Kč
Ušetříte 3 716 Kč (–8 %)
Cena 35 319,01 Kč bez DPH
42 736 Kč    
Kód produktu KTP 30 TUV
Značka Atoma
Kategorie Kotle na tuhá paliva
 
Ocelové teplovodní kotle na tuhá paliva KTP
Splňují normu EN 303-5 třída I.
 
-Model s ohřevem teplé vody – vyráběný na zakázku.
-Druh paliva: veškerá fytopaliva - palivové dřevo (jako náhradní palivo lze použít kvalitní uhlí a koks)
-Pracovní přetlak otopné vody: max. do 200 kPa
-Teplota otopné vody: max do 95 oC min. 50 oC
-Teplota vratné vody: 40 oC
-Rozsah regulace: 50 – 94 oC
-Teplota spalin: při provozu kotle na minimální výkon může teplota spalin poklesnout pod 160 oC
-Tah komínu: při min. výkonu by neměl tah komínu poklesnout pod 7 Pa, při běžném provozu by neměl -přesáhnout 12 Pa
-Účinnost při jmenovitém výkonu: 78%
-Hydraulická ztráta kotle: 0,40 mbar
 
Teplovodní kotel ATOMA je určen pro spalování veškeré biomasy (kusového dřeva, dřevních štěpků, dřevěných briket, pilin, kůry aj.) a to i vlhkého aniž to má výraznější vliv na životnost kotle. Jako náhradní palivo lze použít kvalitní hnědé uhlí, černé uhlí, uhelné brikety i koks. Spalování takového různorodého tuhého paliva je umožněno zvláštní konstrukcí ohniště kotle. Právě takto zvolená konstrukce ohniště kotle má za následek co možná nejdokonalejší prohoření směsi a tím potlačení vzniku škodlivých emisí. Dosažení tohoto efektu je umožněno tím, že z vrstvy hořícího paliva se uvolňuje prchavá hořlavina, která se kumuluje pod klenbou ohniště, kde se smíchá se sekundárním vzduchem a tahem komína se tato směs protahuje přes rozžhavenou vrstvu hořícího paliva, kde shoří za vysoké teploty. V místě styku této směsi a hořícího paliva se přivádí opět sekundární vzduch. Veškerý přívod sekundárního vzduchu je regulovatelný.
 
Výkon kotle je řízen přívodem primárního vzduchu pod rošt, jehož množství je regulováno ručně nebo tepelným regulátorem výkonu. Konstrukce kotle umožňuje jeho provoz jak na samotížnou cirkulaci otopné vody, tak i na nucený oběh s oběhovým čerpadlem.
 
Důležitým prvkem pro správný provoz kotle je upravení komínového tahu. Kotel je konstruován na malý komínový tah 8-12 Pa, proto je nutné komín opatřit regulací komínového tahu. To dosáhneme nejlépe přisáváním vzduchu do komínového tělesa přes podtlakový omezovač komínového tahu.
Dlouhodobá životnost kotle je dosažena jak použitým materiálem pro jeho výrobu (obvodový plášť plech o síle 4 mm, vnitřní 5 mm, rošt a přívody sekundárního vzduchu jsou ze žáropevných trubek), ale hlavně konstrukčním řešením kotle, které zabraňuje tvorbě agresivních kondenzátů. Tyto kondenzáty vznikají tam, kde se dostávají ochlazené spaliny k chladnějším teplosměnným plochám kotle. Toto u kotle ATOMA nemůže nastat, jak je zřejmé ze schémat k jednotlivým kotlům. Proto je životnost těchto kotlů velmi vysoká. Ověřená životnost kotle běžně 30 let. Záruka na těsnost kotlového tělesa je 8 let bez ohledu na druh a kvalitu používaného paliva.

Není požadováno žádné přídavné zařízení na udržování tepelného režimu kotle. Doba hoření u jednotlivých druhů paliva je měřena od naložení spalovací komory po dosažení teploty kotle 85 oC do doby poklesu teploty otopné vody nad 50 oC. Předpokladem je uzavření přívodu vzduchu jak primárního - dusivky, tak sekundárního na nakládacích dvířkách a případně maximálního přivření obou bočních trysek.
 
Vedle základního modelu s označením KTP se vyrábí model KTP SM a KTP TUV.
Model KTP SM má zabudovanou takzvanou dochlazovací smyčku. Tato slouží k ochraně systému proti přehřátí nad 95 oC. Funguje na principu průtokového ohřívače vody a v případě nevyužití jako bezpečnostní ochrany může sloužit jako průtokový ohřívač vody. Oproti základnímu modelu je tento kotel vyšší. V tomto prostoru je umístněna spirála z měděných trubek o průměru 18mm. Tato se připojí na vodovodní řád a na výstup se umístní termostatický ventil, který se otevře při překročení teploty otopné vody nad 95 oC a odpouští užitkovou vodu do doby ochlazení otopné vody na teplotu 85 oC. Tento cyklus se opakuje dokud nedojde k vyhoření paliva nebo se neobnoví systém ochlazování otopné vody. 
 
Kotel s označením KTP TUV je konstruován jako teplovodní kotel se zásobníkovým ohřevem užitkové vody. Těleso kotle je vyšší oproti základnímu modelu a v tomto prostoru je podobně jako u typu KTP SM měděná spirála, ve které je ohřívaná užitková voda. Kotel je možné doplnit o elektrický ohřev vody. Vzhledem k relativně malému objemu ohřáté užitkové vody, protože tato je ohřívána průtokovým způsobem, dochází k časté výměně jejího objemu a tím k zamezení možné tvorby bakterie legionely.
 
Hmotnost 270 kg
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.